WPC Terasa - Návod

Výpočet množství - orientační

Orientačně se počítá:1 prkno wpc má plochu 0,399 m2, čili na terasu s plochou 20 m2 (5m 4m) budete potřebovat 51 prken. Je potřeba si dobře promyslet směr pokládky a počítat také s prořezem, kdy se běžně připočítává 5 - 10 % k celkové zakázce. Tento výpočet je pouze orientační, pokud máte přesně rozmyšlenou pokládku a skladbu jednotlivých prken, lze si spočítat počet prken přesněji. Pro příklad: máme terasu širokou ideálně 2,85 m dlouhou 2,9 m. Při námi dodávaných prknech rozměru 2,85 m délky a šířky vyjde přesně 20 prknen do délky 2,9 m. Jedno prkno je široké 14 cm + připočítáme spáru 5 mm ,která se i každého prkna opakuje(zajistí automaticky vymezovací klip). Počítáno 0,145 m x 20 prken = 2,9 m. Podkladní hranoly se počítají obdobně, přibližně jeden podkladní hranol se počítá na 1m2. Také je potřeba u podkladních hranolů promyslet, kde budou na sebe navazovat prkna. Na těchto místech musejí být hranoly na krajích prken, aby se zamezilo prošlápnutí a naopak byla terasa v místě spojů pevná. Vymezovací klip bude umístěn na každém hranolu po 30 až 35 cm, což je přibližně 8-10 vymezovacích klipů na jedno prkno (záleží na hustotě podkladních hranolů). 

Pro příklad: pro terasu 20 m2 budete pořebovat 51 prken +10 % (prořez), což je 56 prken, 728 kusů vymezovacích klipů s vruty. U podkladních hranolů je potřeba počítat s tím, že na některých místech je pokládka zdvojena a to tam, kde navazují prkna k sobě na délku. V těch místech bude potřeba více plastových vymezovacích klipů.

Pokud si nejste jisti, pošlete dotaz na info@vynilor.cz a my Vám pomůžeme s výpočtem. Mějte připraven rozměr terasy a promyšlený směr pokládky.  Čím více infomací pošlete, tím lépe Vám budeme schopni poradit.

 

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Terasa se pokládá na štěrkové lože, které je ohraničeno betonovými obrubníky. Nejprve si zhutněte prostor budoucí terasy a poté zabenujte obrubníky v místě požadové terasy. Betonové obrubníky nechte vyzrát před dalším hutněním terénu. Štěrkové lože samo působí jako drenážní systém, musí být však správně zhutněno několikrát a po vrstvách. Šterkové lože je potřeba zhutnit vibrační deskou nejméně o váze 400kg. První vrstava by měla mít frakci 16-32 mm. Druhá vrtsva by měla mít frakci 4-8mm. Každou vrtsvu je potřeba zhutnit vibrační deskou, aby se zamezilo případnému sesedání zeminy a poté i terasy. Na zhutněné štěrkové lože přijde nejlépe geotextílie 300 g/m2, aby Vám v budoucnu neprorůstala tráva skrz prkna. Před položením geotextílie je dobré mít již perfektně připravený a srovnaný podklad.

Na geotextílii uložte betonové dlaždice síly 5 cm nebo obrubníky síly 5 cm tak, aby na ně byla možná instalace podkladních hranolů v šíři 30 cm - 35 cm. Nosiče by se měly pokládat rovnoběžně se spádem terasy. Je důležité dodržet vzdálenost mezi podkladními hranoly max. 300-350 mm. WPC prkna se montují ve spádu 1,5 %. Čili tento sklon znamená 1,5 cm na jeden délkový metr terasy. Dodržujte požadovaný spád především s ohledem na montáž dutých WPC prken , kde musí být voda odváděna kontinuálně.

Po umístění betonových dlaždic, můžete přistoupit k instalaci podkladních hranolů samotných. Nezapomeňte na 1 cm dilataci podkladních hranolů od zdí stavby tak, aby mohly hranoly pracovat při změnách teplot. Označte si díry, kde budete kotvit podkladní hranoly k dlaždicím. Vyvrtejte otvory pro hmoždinky v hranolech i dlaždicích. Hmoždinky umístěte do dlaždic a přišroubujte hranoly na pevno. Použijte hmoždinky a šrouby z naší nabídky. Pod podkladní hranoly umístěte vyrovnávací podložky z gumy. Zabrání tak nepříjemnému klapání a také trvalému zamokření podkladních hranolů. Tato fáze je velice důležitá, zamezíte hromadění vody pod terasovými hranoly. Podkladní hranoly vždy umístěte na vodě odolných podložkách, tím docílíte ideálnímu odtoku vody pod terasou. Po instalaci wpc podkladních hranolů jsou na řadě start klipy.

Přišroubujte start klipy na podkladní hranoly a přiražte natěsno první wpc prkno. Je důležité neustále kontrolovat požadovaný spád, směr a srovnávat nosiče tak, aby vše bylo dobře podložené. Poté, co se přirazí první prkno, se ze směru pokládky přišroubují vymezovací wpc klipy a to tak, že na každý podkladní hranol přijde jeden, můžeme přirazit další prkno. Pro lepší montáž použijeme sadu svěrek, pomocí kterých si prkna stáhneme k sobě. Vymezovací wpc klipy nám dělají požadovanou rovnoměrnou spáru 5 mm. Nezapomínejme dělat dilatační spáru v místě, kde se prkna napojují na sebe po krátké straně. Je to z důvodu smršťování a rozpínání materiálu při změně teplot. Doporučuje se 5 mm minimálně. 

Nářadí: pokosová pila, speciální svěrky, aku vrtačka, vrtáky. Ukončovací lišta se přichytává pomocí např. nerez. vrutů, kde si předvrtáte otvor 4 mm a vrut zahloubíme tak, aby hlavička nekoukala.

Pro názornost přikládáme montážní fotografie.

 

 

Věnujte také zvláštní pozornost uložení wpc terasových prken a hranolů poté, co Vám jej přepravce doručí. WPC prkna a hranoly mějte na vyrovnaném podkladu, aby nedošlo k jejich prohnutí před začátkem instalace. 

 

Na obrázku je vidět montáž start klipů při zakládání prvního terasového prkna a montáž vymezovacích wpc klipů.

 

 

Po prvním nainstalovaném prknu můžete začít instalovat vymezovací klipy. Poté další prkno přiražte na doraz k prvnímu, takto postupujte dále. Můžete také využít montážní variantu, kdy vymezovací klipy přišroubujete než přirazíte druhé prkno. Použijte svěrky, abyste měli rovnoměrnou spáru.

Dodržujte šířku mezi hranoly 30 - 35 cm, aby nedocházelo k prohnutí a výsledná terasa byla nosná.

Mezi prkny dodržujte 5 mm rozestup. Mezeru Vám přesně vymezí náš vymezovací klip k tomu určený.

Pokud to pohledově ukončená terasa z boku vyžaduje, můžete také instalovat boční prkna(bočnice) v příslušné barvě. 

Nakonec použijte ukončovací profily ve tvaru L tak, aby zakončily Vaši terasu pohledově a schovaly spoj prken a bočnice.