Vinylová podlaha - Návod

VÝPOČET POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ 

Spočtěte si plochu potřebné pokládky v m2 a přidejte cca 8-10% na prořez. Pokud máte rovné zdi, většinou se jedná o novostavby, je možnost z vinylových dílců nařezat soklové lišty a vrchní hranu lehce zakrýt akrylátovým tmelem, tak jak je vidět na obrázku. Dodáte tak celistvost celé podlaze, kde je soklová lišta naprosto totožná s podlahou.

 

 

POKYNY K MONTÁŽI

Vinylové podlahové krytiny jsou vysoce kvalitní produkty, které jsou vyvíjeny s ohledem na dlouhou trvanlivost. Předpokladem však je dodržování následujících pravidel a postupů při pokládce. Proto doporučujeme zajistit si profesionální podlahářskou firmu.

Vinylové podlahy je nutné skladovat v suchém prostředí při teplotě +10 až 35 °C a relativní vlhkosti vzduchu 30 - 70 %, v horizontální poloze na pevném a rovném podkladu.

Před montáží zkontrolujte, zda Vámi objednané zboží odpovídá objednávce.

Vinylové dílce nechte minimálně 24 hodin aklimatizovat v místě montáže.

Před zahájením montáže doporučujeme, pro lepší barevný výsledek podlahy, jednotlivé dílce v balících promíchat.

 

PŘÍPRAVA PODKLADU

Před zahájením montáže je nutné zkontrolovat, zda podklad splňuje základní požadavky na pevnost, tuhost, vlhkost podkladní vrstvy a rovinnost plochy. Podklad musí být soudržný, bez oddělujících se částí, bez nečistot a mastnoty. Vinylové podlahy mohou být pokládány jen na dostatečně suchý podklad (v celém průřezu). V případě nedodržení předepsaných vlhkostí hrozí vznik vad. Vlhkost podkladu kontrolujte vždy před zahájením pokládky. Měla by zajistit podlahářská firma.

 

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

U podkladu s podlahovým vytápěním je nutné ověřit, zda před montáží proběhla topná (náběhová) zkouška, která by měla být doložena protokolem. Povrchová teplota podlahy by neměla v průběhu celé doby užívání podlahového vytápění překročit 27 °C. Lepené vinylové dílce jsou určeny do interiérů, kde se teplota vzduchu pohybuje přibližně od 18 do 27 °C. Jakékoliv teplotní rozdíly mimo výrobcem předepsané teploty, mohou ovlivnit výsledný optický vzhled vinylové podlahy (tvoření spár, plošné deformace, deformace ve spojích). POZOR! Na vady vzniklé porušením těchto teplotních limitů a ostatních požadavků udaných výrobcem nebo také technickými normami neposkytuje výrobce záruku.

 

POKYNY PO DOKONČENÍ POKLÁDKY

Po dokončení pokládky vyčistěte podlahu od všech zbytků montážních a výrobních nečistot. Lehké zatěžování podlahy provádějte až po 72 hodinách.

 

POKYNY PRO UŽÍVÁNÍ

Podlahu chraňte před poškozením. Nábytek a dotykové plochy opatřete vhodnou ochrannou podložkou. Zkontrolujte také sokly a nohy nábytku. Nikdy neposouvejte nábytek po podlaze, vždy jej přenášejte. Pro omezení vnášených nečistot na vinylové dílce doporučujeme použití rohoží před vchodem do domu. Nedoporučujeme pohybovat se po vinylové podlaze ve venkovní obuvy. Vytírání podlahy provádějte pouze vlažnou vodou s přípravky určenými na vinyl. Nikdy nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, škrabky a kartáče. Přistupujte ke své podlaze šetrně, aby Vám mohla sloužit mnoho let.